Aktualności na głównej

Aktualności na głównej 17 lipca 2021 wyświetleń: 32769

INTENCJE MSZALNE

21 - 28.11.2021

                 Zamówić i ofiarować Mszę św. to najpiękniejszy dar dla Osoby Kochanej

 

      W tym tygodniu odeszli do Pana: +  

                                                                                                NIEDZIELA    – 21.11

    8:00

+ Genowefa (5r) i Eugeniusz Skorupscy

    9:30

+ Henryka Pietraszuk – od Czesławy Potok

11:00

-  1 r. śl. Agaty i Łukasza …

12:30

+ Mirosław Pogorzelski – od Komendantów, Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Miejskiej

14:00

+ Janina i Władysław Talaśka

18:00

+ greg 21 + Czesław Wądołowski

PONIEDZIAŁEK  – 22.11

  7:00

+ greg 22 + Czesław Wądołowski

18:00

-  w intencji Róż św. Cecylii …

WTOREK – 23.11

  7:00

+ greg 23 + Czesław Wądołowski

18:00

- 18 r. ur. Jędrzeja Jagodzińskliego …

ŚRODA  – 24.11

 7:00

+ greg 24 + Czesław Wądołowski

 

 

 

18:00

1. + Adam Miziński, o B bł., op. MBO, powołanie dla wnuków i w pewnej intencji

2. + Eugeniusz Trąbski, za dusze w czyśćcu cierpiące, w intencji Bogu wiadomej…                 

3. + o miłosierdzie B dla dusz w czyśćcu i w pewnej intencji…

4. – w intencji  wiadomej B, o światło Ducha św.  dla Agnieszki,

        o zdrowie dla Anny i dobre rozeznanie w wyborze szkoły…   

5. -  o potrzebne łaski do dalszego życia w trzeźwości dla Anny i w intencji Ewy …

6. – w int. Tymoteusza o dobre przygotowanie i zdanie egzaminu dojrzałości, oraz właściwy

        wybór studiów

7. + Krystyna Sadowska

8. +

9. –

   CZWARTEK – 25.11

      7:00

+ Zdzisław Borowiak (2r)

    18:00

+ greg 25 + Czesław Wądołowski

PIĄTEK – 26.11

   7:00

+ greg 26 + Czesław Wądołowski   

18:00

+  W Y P O M I N K I    R O C Z N E  (odnowione)

  SOBOTA – 27.11

  7:00

+ Jan i Marianna Cieślak, Ignacy i Zofia Janowscy

18:00

+ greg 27 + Czesław Wądołowski

18:00

+ Mirosław Pogorzelski – od r. Pożaryckich

  NIEDZIELA – 28.11

   8:00

-  w intencji Sol. Zdzisława Kur i jego rodziny …

  9:30

+ Stanisław Grzegorek – od r. Krzysztofa i Jolanty Noworyta wraz z dziećmi Aleksandrem i Weroniką

  9:30

+ Henryka Pietraszuk – od Natalii i Michała

11:00

+ Maria i Władysław Falkowscy…

11:00

- W 60 r. urodzin Andrzeja…

12:30

+ Mirosław Pogorzelski ( 1 m. p. p.) – od uczestników pogrzebu

14:00

- o B. bł. i dary Ducha Świętego dla Oli w dniu 18 ur.

18:00

-  w intencji Sol. Andrzeja Baraniewicza i Jego rodziny …

18:00

+ greg 28 + Czesław Wądołowski

 

 


 

aktualizowano: 2021-11-20
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: