Kościół ul. SŁOWICZA

Msze św w niedziele i święta:

  • g. 8:00 (prymaria), 
  • g. 9:30 (gimnazjum), 
  • g. 11:00 (suma), 
  • g. 12:30 (dzieci), 
  • g. 14:00 (chrzcielna) - (oprócz VII i VIII), 
  • g. 18:00 (młodzież)

W dni powszednie:

  • g. 7.00 
  • g. 18.00 

 


Biuro parafialne ul. Ułańska 10

Kancelaria czynna:

  • środa g. 16 - 17:30
  • sobota g. 11 - 12

 


Aktualności na głównej

Aktualności na głównej 9 grudnia 2017 wyświetleń: 890

WYPOMINKI ROCZNE 2018/2019

Msza Św. w ostatni piątek miesiąca o 18:00 za zmarłych:

1.       

++ kapłanów, którzy stanęli na naszej drodze życia

2.   

++ Bochenków, Brzezińskich, Kamińskich,
      Osinowskich , Jolant
ę  i Barbarę 

3.  

++ Elżbietę, Romana Kraszewskich, Barbarę Drefke,
      Janin
ę i Marka Wiercioch

4.                

++ Zbigniewa Dawidowskiego, Adelę, Karola i Teodora
      Opitek

5.                

++ Głuszków i Skwarów

6.                

++ Jana, Leokadię Walentego, Katarzynę, Zofię Bober,
      Wojciecha, Ann
ę Góra i za zm. Dzieci

7.                

++ Marię, Helenę Madalińskich, księży, zakonników i
      za dzieci nienarodzone

8.                

++ Wiktorię, Władysława Dziczkaniec, Izabelę,
      Grzegorza Jurgiewicz,
 Jadwigę, Bogdana,
      S
ławomira Gozdek, Tadeusza
      Aleksandrowicza,
 Augustę i Jana Betlejewskich

9.                

++ Jamróz i Tylka

10.            

++ Henrykę, Jana, Helenę Pękacz, Ryszarda, Jadwigę 
      i Zygmunta Polec

11.            

++ Luzyńczyków i Płucienników

12.            

++ Władysława, Stefana, Zdzisława Oleksik,
      Kuriata,
Żygadło, Jana, Bronisława
      i Natali
ę Kierzkowskich

13.            

++ Kopytko i Martę

14.            

++ Zymów i Więckowskich

15.            

++ Amelię, Antoniego Barancewicz i Rudolfa Gabrisch

16.            

++ Weronikę Gromacką, Aniele i Tomasza Wieczorek

17.            

++ Nowickich, Gralewicz, Szczutkowskich, Sidorczuk,
      Kwiatkowskich,
 Dorotę Kozicką, Urszulę Flis,
      Edmund
ę i Stanisława Steczek

18.            

++ Kulesza i Szymańskich

19.            

++ Sęk i Puzio

20.            

++ Rybickich i Mazurków

21.            

++ Ługowskich i Napierskich

22.            

++ Harackiewicz , Szkibiel i Siostrę zakonną Józefinę

23.            

++ Romana, Reginę Jany, Feliksa i Lucynę Waszczuk

24.            

++ Murawskich, Wodge, Kszczanowiczów i Biedulskich

25.            

++ Cirutów i Pasiecznych

26.            

++ Henryka, Mariannę, Witolda Tarasiewicz, Stefana,
      Ew
ę i Martę Kamińskich

27.            

++ Wandę, Henryka, Stanisławę, Bronisława, Józefa,
      Czes
ławę,  Zofię, Edwarda, Adama, Sławomira,
      Leokadi
ę, Kazimierza, Maksymiliana, Lecha,
      Wand
ę, Janinę i Aleksandra

28.            

++ Kazimierę, Stanisława, Marię,
      Zofi
ę Kowal,Łukasza  Szczepańskiego, Marię,
      Leopolda Haptar, Iren
ę i Marię

29.            

++ Witoń i Choma

30.            

++ Stefana Matczaka

31.            

++ Pietraszewicz i Grabskich

32.            

++ Płóciennik i Sobota

33.            

++ Stankiewicz i Osińskich

34.            

++ Władysława, Stanisława, Marię Janiec, Jana
      i Ann
ęDębek

35.            

++ Rojków, Ceniuchów, Czesłąwę Sarzyńską,
      Edwarda Chojnowskiego  Ksi
ęży: Alojzego
      Nawrockiego, Henryka
Świerkowskiego, Stanisława
      Skorodeckiego  i Piotra Gronostaja

36.            

++ Łucję i Feliksa Samulczyk

37.            

++ Fabiańczyk i Szilke

38.            

++ Wójcik, Woropay  Hordziejewicz    

39.            

++ Felusiaków i Józefę Domagała

40.            

++ Zofię, Gaca i za zmarłych rodziców i teściów

41.            

++ Popławskich, Pokusów i Zofię

42.            

++ Antoniego Bogdanowicza, Jadwigę, Aleksandra,
      Henryka Ro
ślik, Eugeniusza Trąbskiego

43.            

++ Jana, Janinę, Franciszka Prokopiuk, Stanisława
      i Stefani
ę Kuzawińskich

44.            

++ Mariannę Kurek, Wojciecha Grzegorka,
      Przesmyckich
 i Kamienników

45.            

++ Haluchów, Matuszaków, Szałajków
      i Maciejewskich    

46.            

++ Gontarewicz, Bożejko, Błaszak, Regulskich,
      Hepnar,
 Orzechowskich i Matuszak

47.            

++ Denkiewiczów, Juzwów, Kozaków i Mieszków

48.            

++ Pelagię Dziel i Mariana Adamskiego

49.            

++ Józefę, Franciszka, Antoniego, Krystynę Molik,
      Ann
ę, Adama, Jana, i Bronisławę Molenda

50.            

++ Marię, Antoniego Starczewskich, Marię,
      Maksymiliana Kokolin, Katarzyn
ę i Józefa Jurków

51.            

++ Koszkuciów, Fiedorowiczów, Staniszewskich
      i Szyd
łowskich 

52.            

++ Nizińskich i Korejwo

53.            

++ Jagodzińskich, Czerniaków i Oponowicz

54.            

++ Marię , Józefa i Aleksandrę Ragan

55.            

++ Kogut, Praxmajer, Renatę i Bronisława Ryłów

56.            

++ Janinę Kuligowską, Janinę Duda, Tadeusza i Jana
      Kurowskich

57.            

++ Henryka i Romana Rogozińskich, Władysława
      i W
ładysławę Olesińskich

58.            

++ Mieczysława, Irena, Edwarda, Tadeusza ,
      Józefa Greszta, Konstantego, Zofi
ę  i Marka Zaręba

59.            

++ Czyżewskich, Barlaszów i Turzyńskich

60.            

++ Mariana, Stanisława Wolskich,
      Kazimier
ę,Antoniego Czarkowskich i Janinę

61.            

++ Annę Poncylisz, Janinę, Władysława
      Szarkowskich,
  Joannę i Stanisława Judkowiak

62.            

++ Mariana i Mariannę Rojek, Mieczysława
      i Stefani
ęDzbuk

63.            

++ Henryka Bieńkuńskiego, Franciszkę i Tadeusza
      Nowaczy
ńskich

64.            

++ Rzepiaków i Stefanowskich

65.            

++ Gałązków i Chmielewskich

66.            

++ Adamowicz, Witkowskich, Kraszewskich i Gosk

67.            

++ Urszulę, Antoniego Kuriata, Pelagię,
      Józefa Benedyk i Franciszka Cierniak

68.            

++ Alicję Atamańczuk

69.            

++ Kazimierza, Pająk i Boras

70.            

++ Grzesiaków, Tryszkiewiczów, Wójcików, Hołody,
      Szymczaków, Mazurów i Liszczak

71.            

++ Grech i Kwaśniewskich

72.

++ Saja i Belwodzkich

73.            

++ Książczyków, Tyszkiewiczów, Grzebyków i Roszyckich

74.  

 

++ Hannę Stępa, Adelę, Stanisława Łaniewskich
      i Barbar
ęPrzybylińską

75.            

++ Elizę, Reginę, Bronisława Kłosowskich, Edwarda
      i Bronis
ławę Jesipowicz

76.            

++ Rodziewicz, Rabowicz, Kłyszejko, Kujawa,
      Zmitrowicz, Szklar,
 Kawczak, Teresę Krzywniak,
      Mizi
ńskich i Sęków, Węglińskich i Zaleszczaków

77.            

++ Jana, Kunegundę Plata i siostrę zakonną Jolantę
     
Grzymską, Zenona, Leona Krzemieniewskich
      i K
łopot          

78.            

++ Księży: Aleksandra Jęczalika, Jana Klauba, Mariana
      Ratusznego,
 Adama Barcza,
      Henryka Koczorowskiego i Piotra Gronostaja

79.            

++ Stankowskich, Ćwik, Krauska, Janas, Winconek,
      Augu
ściak, Capar,  Smug, Kutnik, Szumskich,
      Straub i Baraniewicz

aktualizowano: 2019-01-27
Wszystkich rekordów:
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej

ul. Ułańska 10, 71-750 SZCZECIN
tel: (+4891) 45 35 144
Konto Parafialne: PKO BP I oddz. Szczecin 85 1020 4795 0000 9602 0082 7733

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne