Wspólnoty

Wspólnoty 27 stycznia 2018 wyświetleń: 4973

Apostolstwo Całunu Turyńskiego

Co miesiąc – IV sobota miesiąca g. 18

CAŁUN JEZUSA CHRYSTUSA OTACZA GRANICE POLSKI

             Parafia NMP Ostrobramskiej jako jedna z siedmiu w Polsce  przybliża  tajemnicę i przesłanie Całunu Turyńskiego ludziom bez wchodzenia do Świątyni. Kopie Całunu umieszczona została w pobliżu granic sąsiadujących z nami Państw. NMP Ostrobramska przyjmuje Całun od strony niemieckiej. Niech ta  "największa relikwia chrześcijaństwa" o której mówił Jan Paweł II, stanie się dla nas i innych narodów obrazem miłości Boga, obrazem grzechu ludzkiego, niech pomaga nam uwolnić się od powierzchowności i egoizmu. Niech nas uczy że miłosierna miłość Boga zwycięża wszelkie ubóstwa, ograniczenia i pokusy, a jego miłosierna wszechmoc "nie zatrzymuje się przed żadną złą mocą ale przeciwnie - potrafi skierować ku dobru nawet moc zła. Jan Paweł II. 24 V 1998 Turyn 

W Księdze Izajasza czytamy, że na twarze ludzi zapuszczona była zasłona i całun okrywał wszystkie narody. Na obliczach ludzkich były łzy i hańba spoczywała na mieszkańcach ziemi. I miał nastąpić czas wielkiej uczty na górze, przygotowanej przez Pana Zastępów dla wszystkich ludów. Po uczcie, zedrze Pan Zastępów zasłonę i całun. Wtedy raz na zawsze zniszczy śmierć, otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi. I powiedzą w owym dniu: ”Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.” Iz 25,6-10a Była Góra oliwna i była najwspanialsza ofiar złożona Bogu. Po niej Pan Jezus “zdarł” z siebie całun.
Polska – jako jeden z niewielu krajów świata, posiada swój ośrodek Syndonologiczny. Polskie Centrum Syndonologii powstało w Centrum Jana Pawła II w Krakowie 21 października. Założone zostało przez dyrektora Międzynarodowego Centrum Syndonologii w Turynie prof. Gian Maria Zaccone. Polskim Centrum Syndonologii przewodniczy Ks. Mariusz Kiełbasa ze Zgromadzenia Legionistów Chrystusa. Profesor Zaccone docenił naszych naukowców w różnych dziedzinach jak również ogrom pracy ewangelizacyjnej jaką Polacy wnieśli i wnoszą poprzez ewangelizowanie z wykorzystaniem tej największej Relikfi Chrześcijaństwa.
Od lat w wielu parafiach w Polsce znajdują się wierne kopie Całunu Turyńskiego. Ogromną pracę w tym dziele wykonał śp. Pan Tadeusz Krajewski z Warszawy. Sam zakupił 19 Kopii które rozprowadzał po Świątyniach. Po Jego śmierci także wielu kapłanów zakupiło i zainstalowała Kopie Całunu w różnych Kościołach.
Obecnie Kopie Całunu otaczają naszą Ojczyznę. Na granicach z każdym z naszych sąsiadów jest lub będzie znajdowała się Kopia Całunu na otwartej przestrzeni. Pierwsza została postawiona od strony Słowackiej w parafii pod wezwaniem Marii z Magdali i Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej w której proboszczem jest ks. Tadeusz Korczak. Pomimo iż nie jest to teren bezpośrednio dotykający Słowacji, ks. Tadeusz bardzo chciał aby tam ten milczący świadek zmartwychwstania, ale jakże wymowny, jak o Całunie mówił Jan Paweł II, tu był, ponieważ jest to parafia w której mieszka najwięcej Polaków pochodzenia Słowackiego. 7 października przy granicy z Ukrainą, w Parafii św. Anny w Ustrzykach Górnych, za zgodą ks. Proboszcza Marka Typrowicza, na ziemi wielu nieodkrytych mogił, stanęła Kopia Całunu. To płótno: “ ukazuje Jezusa w chwili największej bezsilności i przypomina nam, że w unicestwieniu tej śmierci, kryje się zbawienie świata. Całun staje się w ten sposób zachętą , by przeżywać każde doświadczenie w tym także doświadczenie cierpienia i skrajnej bezsilności, z wiarą w to, że miłosierna miłość Boga zwycięża wszelkie ubóstwa, wszelkie ograniczenia, wszelką pokusę rozpaczy.” (JPII) 16 listopada w Szczecinie w parafii NMP Ostrobramskiej Kopia Całunu na stałe stanie od granicy z Niemcami, dzięki ks. Proboszczowi Czesławowi Baraniewiczowi. “ ...Całun to zwierciadło Ewangelii. refleksja nad Całunem każe bowiem uświadomić sobie, że widniejący na nim wizerunek jest tak bardzo związany z tym co Ewangelie opowiadają o męce i śmierci Jezusa, że każdy człowiek wrażliwy,, kontemplując Go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrzasu. W pierwszy piątek Wielkiego Postu 2018 roku, najbliżej miejsca gdzie graniczymy z Czechami, ten Obraz :bezsilności w obliczu śmierci, w której objawia się ostateczna konsekwencja tajemnicy wcielenia (JPII) pozostanie w Parafii Kudowa Zdrój – Czermna w której Proboszczem jest ks. Roman Brudnowski. W dzień święta Całunu 4 maja 2018,” .... to wymowne orędzie cierpienia i miłości, śmierci i życia wiecznego (JPII) stanie w Polsce od strony Litewskej w parafii w Sejnach. Obok Bazyliki Mniejszej, ten Obraz który nie tylko każe nam wyjść z naszego egoizmu, ale pozwala odkryć tajemnicę cierpienia uświęconego przez ofiarę Chrystusa która stała sie źródłem zbawienia dla całej ludzkości (JPII), będzie nieustannie przed oczyma nie tylko katolików ale i prawosławnych, których jest tam wielu, z czym wiąże nadzieje ks. Proboszcz Zbigniew Bzdak.
13 września 2018 roku w Braniewie obok Sanktuarium Krzyża Świętego przylegającego do granicy z Rosją, za zgodą ks. Jana Kwietna, pozostanie Kopia Całunu i Obrazki, które przekazała nam Opatrzność (...) Nie są to wizerunki Maryi, lecz Jej Boskiego Syna. Można więc powiedzieć, że są one najbardziej sugestywnymi , najpiękniejszymi i najcenniejszymi jakie tylko można zapragnąć. Pochodzą one wciąż z tajemniczego przedmiotu, lecz z pewnością nieludzką ręką uczynione, to znaczy z Całunu Turyńskiego. Pius XI 5.IX.1939
W parafii pod wezwaniem św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Białowieży ks. Proboszcz Bogdan Popławski, w dzień patronki parafii, chce aby został poświęcony “... obraz miłości Boga, a zarazem grzechu człowieka... To świadectwo niezmierzonego cierpienia sprawia, że miłość Tego, który tak .. “umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16) staje się niemal namacalne i ujawnia swoje zdumiewające wymiary. (JPII),
Tak więc wychodząc z Nowej Białej z parafii Marii z Magdali, która pierwsza zobaczyła Całun w grobie Pana Jezusa i Katarzyny Aleksandryjskiej, która jak się okazała, w swoim życiu była silniejsza od Ponscjusza Piłata, bo wierząc że Jezus jest Królem oddała za tę Prawdę swoje młode życie, poprzez Ustrzyki Górne, gdzie patronuje św. Anna- matka Maryi - Pani z Ostrej Bramy patronkę parafii w Szczecinie, apostoła Bartłomieje – Natanaela w Kudowie, który, jako pierwszy nazwał Jezusa Królem Izraela, Nawiedzając NMP w Sejnach koło granicy Litewskiej. Przechodząc przez sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie przy granicy Rosyjskiej, kończymy okalać naszą Ojczyznę przy granicy Białoruskiej w Białowieży przy karmelitance Tereni od Dzieciątka Jezus. Otaczamy Polskę Całunem Jezusa Chrystusa który: wzywa wszystkich nas, byśmy wyryli w naszych sercach wizerunek Bożej miłości i usunęli z nich straszliwą rzeczywistość grzechu. Kontemplacja tego udręczonego Ciała pomaga współczesnemu człowiekowi uwolnić się od powierzchowności i egoizmu które bardzo często kształtują jego stosunek do miłości i grzechu.
Otaczamy nasz Kraj płótnem – który również, jest wyzwaniem dla rozumu (JPII) Dlatego bardzo cenne dla naszego Narodu jest powołanie Polskiego Centrum Syndonologii w Krakowie w Centrum Jana Pawła II. Nasi naukowcy będą mogli wiele wnieść w odkrywaniu tajemnic zakodowanych w płótnie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tym bardziej podchodzimy do Całunu z nadzieją i wiarą, iż nie tylko nam Polakom pomoże i będzie nas chronić ale wierzymy że: W cichym przesłaniu całunu ( każdy) człowiek słyszy echo Bożych słów i wielowiekowego doświadczenia chrześcijańskiego: uwierz w miłość Boga, największy skarb ofiarowany ludzkości, i broń się przed grzechem, największym nieszczęściem ludzkich dziejów. (JPII)
Jezu Chryste bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, w moim życiu, w mojej rodzinie w mojej ojczyźnie, i na całym świecie Amen.
W tekście wykorzystano katechezę Jana Pawła II wypowiedzianą przez papieża 24 maja 1998 roku w Turynie

Anna Krogulska
misjonarka świecka

 

RS


Pliki do pobrania

aktualizowano: 2018-01-29
cofnij drukuj do góry