Kościół ul. SŁOWICZA

Msze św w niedziele i święta:

  • g. 8:00 (prymaria), 
  • g. 9:30
  • g. 11:00 (suma), 
  • g. 12:30 (dzieci), 
  • g. 14:00 (chrzcielna) - (oprócz VII i VIII), 
  • g. 18:00 (młodzież)

W dni powszednie:

  • g. 7.00 
  • g. 18.00 

 


Biuro parafialne ul. Ułańska 10

Kancelaria czynna:

  • środa g. 16 - 17:30
  • sobota g. 11 - 12

 


Historia parafii

Historia parafii 21 stycznia 2014 wyświetleń: 5069

Tom czwarty

 Rozpoczął się Nowy Rok 1989 - rok rosnących napięć społecznych, rok końca komunizmu w Polsce. Ks. bp Majdański 4 czerwca o godz. 16:00 w katedrze udziela alumnom piątego roku święceń diakonatu. Wśród wyświęconych diakonów są dwaj nasi parafianie Krzysztof Frydrych i Henryk Marszałek. W tym dniu odbyły się historyczne demokratyczne wybory do parlamentu. Klęska komunistycznego totalitaryzmu w Polsce. W uroczystość MB Ostrobramskiej przyniesiono z Łodzi płaskorzeźby, które ozdobiły prezbiterium naszego kościoła. Planowane jest przygotowanie nowego wystroju prezbiterium i namalowanie nowego obrazu MB Ostrobramskiej, a także nowe oświetlenie. 

 W uroczystość Niepokalanego Poczęcia na Mszy św. wieczornej kościół był zapełniony wiernymi, co się już nie powtórzyło później. W wigilię Bożego Narodzenia o północy odbyła się pasterka z licznym udziałem wiernych. W okresie Bożego Narodzenia odbył się opłatek z ministrantami. Od 28 grudnia do 2 stycznia 1990 roku we Wrocławiu miały miejsce Europejskie Spotkania Młodych. Udział wzięła delegacja młodzieży z naszej parafii. 

      Rok 1990. Umieszczono nowy obraz MB Ostrobramskiej w głównym ołtarzu. Obraz namalował ks. prof. Tadeusz Furdyna. Trwają prace nad srebrną sukienką dla obrazu. Korona Matki Bożej zrobiona jest ze srebra, złocona ze szlachetnymi kamieniami. Sukienka została wykonana przez artystę pana Martykę z Łodzi. Zainstalowano wystój niszy na obraz Matki Bożej. Wystrój wykonano z jesionu. W niedziele 17 czerwca ks. proboszcz Franciszek Szydłowski obchodził Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Homilię wygłosił ks. dr Marian Wittlieb. Podczas Mszy jubileuszowej nastąpiło uroczyste odsłonięcie nowego obrazu MB Ostrobramskiej. W czasie Mszy św. o godz. 12:00 w katedrze 24 czerwca ks. bp Kazimierz Majdański udzielił święceń kapłańskich diakonom naszego seminarium. Wśród nich jest dwóch diakonów z naszej parafii. Ks. Frydrych i ks. Marszałek. O godz. 17:00 29 czerwca ks. neoprezbiter Henryk Marszałek odprawia swoją pierwszą Msze św. prymicyjną, a 1 lipca o godz. 12:00 ks. neoprezbiter Krzysztof Frydrych. 7 lipca Rocznica walk o Wilno. W naszej parafii o godz. 18:00 odbyła się Msza św. w intencji poległych z AK okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego z udziałem uczestników walk i pocztów sztandarowych. Rozpoczęto malowania wnętrza naszego kościoła parafialnego. Od 1 września Ks. bp mianował nowego drugiego wikariusza do pomocy w naszej parafii ks. Ignacego Stawarza. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie wstąpił nasz parafianin Bogumił Stepek. W II turze pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach prezydenckich zwyciężył twórca Solidarności Lech Wałęsa. 

      Rok 1991. 11 kwietnia o godz. 16:00 rozpoczęła się godzina oczekiwania na kopię obrazu MB Częstochowskiej. Został powitany na placu u styku ulic Jana z Czarnolasu i Szczepowej, następnie wszyscy w procesji udali się do kościoła, gdzie o godz. 17:00 miała miejsce pontyfikalna Msza św. Po niej wprowadzono obraz do kościoła na całodobową adorację. W dniach od 1 do 9 czerwca odbyła się czwarta pielgrzymka Ojca Św. Jana Pawła II do naszej ojczyzny. Dnia 1 lipca Ks. biskup zmienił wikariusza naszej parafii ks. Tadeusza Szponara na ks. Jacka Fabiszaka. Msze św. odpustową odprawił ks. dr Marian Wittlieb redaktor naczelny dwutygodnika "Kościół nad Odrą i Bałtykiem". 7 grudnia rozpoczęła się wizytacja w naszej parafii. Przeprowadził ją ks. biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. O godz. 16:00 powitano ks. biskupa. Podczas Mszy św. ks. biskup udzielił 95-ciu osobom sakramentu bierzmowania. Wizytacja trwała trzy dni. Następnego dnia Ks. biskup głosił na Mszy św. o godz. 13:00 homilię dla dzieci. O godz. 16:00 odbyła się Msza św. i spotkanie dla młodzieży. O godz. 18:00 Msza św. i homilia ks. biskupa dla wszystkich. Po Mszy św. ks. biskup spotkał się z członkami Żywego Różańca. Po tym spotkaniu ks. biskup spotkał się jeszcze z "kościołem domowym". W ostatnim dniu wizytacji o godz. 16:00 ks. biskup odwiedza szkołę dla niedosłyszących. Mszą św. o godz. 18:00 pożegnano ks. biskupa Kruszyłowicza. 

     Rok 1992. 20 lutego zainaugurowano działalność oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej parafii. Rozpoczęto prace nad projektem trwałego wystroju wnętrza bocznej kaplicy naszego kościoła. 25 marca Ojciec św. powołał do życia Metropolię Szczecińko-Kamieńską i mianował pierwszym metropolitą szczecińsko-kamieńskim ks. abpa Mariana Przykuckiego, dotychczasowego ordynariusza diecezji chełmińskiej. Po wieczornej Mszy św. 22 czerwca odbyło się ognisko zakończające rok formacji Liturgicznej Służby Ołtarza. Nastąpiła zmiana wikariusza. 1 lipca Ks. Jacka Fabiszaka zastąpił ks. Zbigniew Szymański. We wrześniu w naszej parafii utworzono Grupę Rodzin Katolickich, dwie grupy z Oazy Rodzin i dwie grupy z Kręgu Biblijnego. Msze św. odpustową celebrował ks. abp Marian Przykucki. Wychodzi pierwszy numer tygodnika parafialnego "Niedzielnik". W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP W katedrze o godz. 18:00 podczas Mszy św. przyodziali szatę duchowną alumni trzeciego roku naszego seminarium. Wśród nich był nasz parafianin Bogumił Stepek. 

      Rok 1993. Dekretem ks. abpa Przykuckiego dnia 4 kwietnia został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii Ks. Ignacy Stawarz.   Nowym wikariuszem został ks. Ryszard Iwaniuk. Księża wraz z Radą Osiedla zorganizowali dla dzieci "Dzień Rozrywki". Rozpoczęto prace remontowe na dachu kościoła. Został przełożony dach nad zakrystią. Dekretem ks. Arcybiskupa dnia 4 sierpnia nasz ks. proboszcz Franciszek Szydłowski został mianowany dziekanem dekanatu Szczecin Wschód na okres 5 lat. 8 października O godz. 19:00 w naszej parafii miało miejsce spotkanie z piosenką religijną. Wystąpiło kilka zespołów młodzieżowych. Trwają prace przy remoncie dachu. Wymieniono wiele zniszczonych dachówek. Wystrój bocznej kaplicy dobiega końca. Podczas Mszy św. odpustowej ks. arcybiskup poświęcił nowy wystrój ołtarza i bocznej kaplicy. 

      Rok 1994. 23 stycznia w naszej parafii odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Schola Cantorum. Koncert zorganizowała parafia wraz z Radą Osiedla i Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzyki. Dekretem ks. arcybiskupa dnia 26 czerwca zostali zwolnieni wikariusze naszej parafii ks. Zbigniew Szymański i ks. Ryszard Iwaniuk. Nowymi wikariuszami naszej parafii zostali: ks. Piotr Listwoń oraz ks. Jerzy Brocławik. Do naszego seminarium szczecińskiego wstąpił nasz parafianin Tomasz Ceniuch. Odbyło się spotkanie Oazy Dzieci Bożych. Przyjęto do Oazy nowe dzieci. Odpust. Mszę św. sprawował ks. Rektor Seminarium Duchownego w Szczecinie Paweł Cieślik. 

      Rok 1995. Dekretem ks. Arcybiskupa w związku z reorganizacją sieci dekanalnej naszej Archidiecezji od 1 stycznia nasz ks. proboszcz został mianowany dziekanem dekanatu Szczecin Żelechowa. Kadencja potrwa 5 lat. 22 stycznia koncert kolęd w wykonaniu zespołu "Schola Cantorum" po Mszy św. o godz. 13.00. 27 maja w archikatedrze święcenia diakonatu. Wśród nowych diakonów jest nasz parafianin Bogumił Stepek. Dnia 19 lipca odbyła się Nowenna i Msza św. w intencji AK z Kresów. Po Mszy św. spotkanie przy ognisku z piosenką i wspomnieniami z Ostrej Bramy. Przybyło kilkudziesięciu kombatantów. Rozpoczynają się spotkania akademickie w naszej parafii po Mszy św. wieczornej w każdą niedzielę. Spotkania oazowe w każdy piątek po Mszy św. w salce. Spotkania duszpasterstwa młodych w czwartek po Mszy św. wieczornej. 12 listopada rozpoczęła się wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Wizytuje ks. arcybiskup Metropolita Marian Przykucki. O godz. 11:00 ks. arcybiskup odprawił Mszę św. odpustową z okazji MB Ostrobramskiej. 

      Rok 1996. Dzieci z naszej parafii 6 stycznia wystawiły "jasełka podwórkowe" o godz. 16:00. Rada Osiedla przy współpracy z parafialnym "Caritasem" umieściła na wirydarzu naszego kościoła skrzynkę, do której mogą składać parafianie swoje listy z problemami i potrzebami. Na Mszy św. o godz. 18:00 23 maja  odbyło się uroczyste przyjęcie 12 kandydatów do grona ministrantów. 1 czerwca W Archikatedrze Metropolita Szczecińsko-kamieński udzielił sakramentu kapłaństwa diakonom naszego seminarium. Wśród nich jest nasz parafianin Bogumił Stepek. Następnego dnia neoprezbiter ks. Bogumił Stepek uroczystym błogosławieństwem obok plebani i uroczystą procesją do kościoła parafialnego rozpoczął celebrować swoją pierwszą Mszę św., która rozpoczęła się około godz. 13:00. Pod koniec Mszy św. uroczyście udzielił błogosławieństwa prymicyjnego licznie zgromadzonych parafian. Neoprezbiter ks. Andrzej Kamiński 9 czerwca odprawił o godz. 13:00 Mszę św. prymicyjna w naszym kościele parafialnym. Ks. Andrzej miał w naszej parafii przez ubiegły rok niedzielną praktykę diakońską. 23 czerwca liczna grupa pielgrzymów w naszej parafii udała się autokarem wraz z ks. proboszczem do Berlina na beatyfikację ks. Bernharda Lichtenberga i Karla Leisnera, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Dobiegł końca potrzebny remont sanitariatów przy kościele i modernizacji zakrystii (wymiana podłogi drewnianą na betonową i wyłożenie płytkami ceramicznymi). Dekretem ks. arcybiskupa 7 września został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii ks. Jerzy Brocławik. Nowym wikariuszem naszej parafii został ks. Ireneusz Guczkowski. 2 listopada 50 rocznica święceń kapłańskich Ojca Świętego Jana Pawła II. Mszę św. odpustową celebrował ks. kan. Wincenty Jankowski, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kan. Piotr Kordula. 22 listopada O godz. 19:00 parafialny zespół muzyczny zorganizował Cecyliadę. W archikatedrze z rąk Arcybiskupa Metropolity Mariana Przykuckiego alumni III roku naszego seminarium otrzymali szatę duchowną. Wśród nich jest nasz parafianin Tomasz Ceniuch. 

      Rok 1997. 14 stycznia dzieci z naszej parafii w szpitalu na Unii Lubelskiej wystawiły misterium o Bożym Narodzeniu. W następnym dniu wystawiły w naszym kościele parafialnym oraz jeszcze raz w następną niedzielę (12.01) również w kościele. W naszym kościele Schola Cantorum, kierowana przez p. Małgorzatę Kowalik, zaśpiewała kolędy i pastorałki. 3 lutego Ks. biskup Jan Gałecki poświęcił kaplicę pod wezwaniem św. Wojciecha która znajduje się na terenie naszej parafii w "Domu Kombatanta" przy ulicy Kruczej 14. Kapelanem został mianowany nasz wikariusz ks. Ireneusz Guczkowski. Jest to nowa, świeżo wybudowana kaplica. 16 marca Podczas Mszy św. o godz. 13:00 nastąpił obrzęd przyjęcia do grona ministrantów 3 kandydatów. W dniach 31 maja do 10 czerwca miała miejsce Piąta Pielgrzymka Ojca świętego do Ojczyzny. 2 czerwca o godz. 06:15 spod kościoła grupa parafian udała się na spotkanie z Ojcem świętym w Gorzowie Wielkopolskim. Dekretem ks. Arcybiskupa od 1 lipca został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii ks. Ireneusz Guczkowski. Nowym wikariuszem naszej parafii został ks. Paweł Obręczarek. Caritas parafialna zebrała 7100 zł i dary materialne na pomoc ludziom poszkodowanym skutkami powodzi. Szczególnie ucierpiał Wrocław. Dobiegł końca remont mieszkań wikariuszy naszej parafii, którzy zajmują I piętro przy Ułańskiej 10. Ks. biskup Jan Gałecki 10 września uroczyście poświęcił nowe tabernakulum w kaplicy pod wezwaniem św. Wojciecha w "Domu Kombatanta". 13 listopada o godz. 17.00 powitano uroczyście relikwie św. Wojciecha w kaplicy w "Domu Kombatanta". Następnie odprawiono Mszę św. i odbyło się czuwanie do godz. 20.00. Następnego dnia w kościele parafialnym odprawiono Mszę św. z udziałem relikwii o godz. 08:30 z okazji 40-lecia Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci słabo słyszących. Od godz. 10:00 do 15:00 parafianie w różnych grupach czuwali. O godz. 16:30 odwieziono relikwie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Uroczystą Mszę św. odpustową celebrował ks. kan. Wincenty Jankowski, a homilię wygłosił ks. kan. Józef Cyrulik. Po Mszy św. odpustowej odbyła się już trzeci raz Cecyliada z inicjatywy zespołu parafialnego. 

      Rok 1998. Już trzeci rok Dzieci wystawiły w naszym kościele o godz. 17.00 jasełka. Dekretem księdza Arcybiskupa od 20 marca został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii ks. Piotr Listwoń. Jednocześnie nowym wikariuszem naszej parafii został ks. Jerzy Tyrpa. Została odmalowana kaplica boczna i ściany przy głównym ołtarzu w naszym kościele. 3 maja na Mszy św. o godz. 13:00 opiekun ministrantów ks. Paweł przyjął uroczyście 8 kandydatów do grona ministrantów. Rozpoczęto malowanie naszego kościoła parafialnego w wewnątrz. Dekretem księdza Arcybiskupa dnia 7 września utworzono nową parafię pod wezwaniem św. Krzysztofa w Szczecinie. Powstaje z podziału parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej na Żelechowie (potocznie zwane "Dolne Żelechowo" lub "Za torami"), Miłosierdzia Bożego na osiedlu Książąt Pomorskich i z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Golęcinie. Pierwszym księdzem proboszczem został mianowany ks. Adam Komisarczyk. Należy dodać, że ks. Adam zaczynał do "zera", ponieważ musiał szukać skromnych czterech ścian na plebanię, a Mszę św. gościnnie odprawiał u nas w parafii do czasu zainstalowania przy placu, na którym ma być postawiony kościół, prowizorycznej kaplicy. 11 listopada Odbyły się Wybory samorządowe do Rady Miasta Szczecina i Sejmiku Wojewódzkiego (Są to pierwsze wybory po nowym podziale terytorialnym kraju). Do Rady Miasta został wybrany nasz parafianin i kościelny pan Jerzy Bogucki. Dwudziesta rocznica pontyfikatu papieża Polaka Jana Pawła II. W naszej parafii odbył się różaniec i Msza św. w intencji papieża o godz. 18:00. Mszę św. odpustową odprawił ks. prałat Andrzej Offmański. 27 listopada w naszym kościele odbył się IV Kameralny Festiwal piosenki religijnej ŻELECHOWA 98. Wystąpili: Ulubieńcy Proboszcza, Da Capo, Baranki Młode, Na Dziesiątą, Fides, Aplauz, Eschatos. 

      Rok 1999. 20 marca gościliśmy w naszej parafii wędrujący obraz Jezusa Miłosiernego. Powitanie obrazu rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza o godz. 18.00. Następnie grupy parafialne czuwały modlitewnie przy obrazie aż do godz. 22:30. Następnego dnia to jest w niedzielę (21.03) parafianie pożegnali obraz. Parafialny Zespół "Caritas" zbierał dla uchodźców z Kosowa. W czasie kwesty do puszek zebrał 2520 zł oraz 10 DM, które w całości przekazał do "Caritas" Archidiecezjalnej. W Uroczystość Zesłania Ducha Ojciec Święty Jan Paweł II mianował nowego Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-kamieńskiego Ks. Bp. Zygmunta Kamińskiego, dotychczasowego Biskupa Diecezji Płockiej. Ingres nowego arcybiskupa - metropolity odbył się w Katedrze pw. św. Jakuba w Szczecinie o godz. 17:00. 29 maja święcenia Diakonatu alumnów V roku i święcenia Kapłańskie diakonów VI roku naszego AWSD. Wśród nowych diakonów był nasz parafianin Tomasz Ceniuch. Rozpoczęto remont budynku parafialnego (Plebanii). Konieczna jest wymiana dachówek i kapitalny remont budynku. 6 czerwca na Mszy św. o godz. 18.00 ks. proboszcz uroczyście przyjął do grona lektorów 10 starszych ministrantów ze szkoły średniej. W dniach 5 do 17 czerwca Siódma Pielgrzymka papieska Ojca świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. Z naszej parafii 7 czerwca udaje się autokarowa pielgrzymka na spotkanie z papieżem do Bydgoszczy. Prowadzi ks. Paweł. 13 czerwca Ks. Paweł o godzinie 13:00 uroczyście przyjął 6 kandydatów do grona ministrantów. Dekretem Ks. Arcybiskupa z dnia 28 sierpnia Ks. Piotr Madejski zastąpił Ksiądza Pawła Obręczarka. Mszę św. odpustową o godz. 18.00 odprawił Ks. Arcybiskup Senior Marian Przykucki. 

      Rok 2000. 11 kwietnia Odbyły się wybory do Rady Osiedla Żelechowo. Rada posiada 24 mandaty. Ustępująca rada współpracowała ochoczo z naszą parafią dla dobra mieszkańców, a zarazem parafian. W tegorocznych wyborach zwyciężyły osoby, proponowane przez naszych parafian. 27 maja w Katedrze o godz. 10:00 ksiądz Arcybiskup Zygmunt Kamiński udzielił święceń kapłańskich diakonom Seminarium Duchownego w Szczecinie. Wśród nich był nasz parafianin diakon Tomasz Ceniuch. Następnego dnia Procesja prymicyjna z domu rodzinnego (ul. Obotrycka 15e) wyruszyła o godz. 12:45. O godz. 13:00 neoprezbiter ks. Tomasz Ceniuch odprawił swoją pierwszą Mszę św. prymicyjną w naszym kościele. Homilię wygłosił ks. Stanisław Skorodecki, kapelan Prymasa Tysiąclecia. Po niej błogosławił błogosławieństwem prymicyjnym licznie zgromadzonych parafian. Jest to już siódmy ksiądz odprawiający Mszę św. prymicyjną w naszym kościele i pochodzący z naszej parafii. 1 czerwca ks. Abp. Zygmunt Kamiński przeprowadził wizytację pasterską w naszej parafii. Odwiedził Szkołę Podstawową nr 42, spotkał się z liderami grup duszpasterskich i na Mszy św. o godz. 18:00 udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas VIII. W tym roku - oprócz centralnej procesji Bożego Ciała w Szczecine - odbyły się również dekanalne procesje, prowadzone przez księży Biskupów. Procesja w naszym dekanacie rozpoczęła się uroczystą Mszą św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 16.00, którą poprowadził ks. biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. W naszej parafii procesja odbyła się w niedzielę. 22 czerwca na Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste przyjęcie 8 kandydatów do grona ministrantów. W niedzielę 19 listopada o godz. 16.00 w naszej parafii miała miejsce szczególna, jak na rok jubileuszowy, uroczystość odpustowa, którą celebrował i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Zygmunt Kamiński, metropolita Szczecińsko-kamieński. Na uroczystą Mszę Świętą przybyli księża z dekanatu, przedstawiciele władz (miedzy innymi poseł Szymański i radny Bogucki), kombatanci walczący w okolicach Wilna, którzy przybyli wraz z pocztami sztandarowymi, klerycy, licznie reprezentowani Apostołowie Miłosierdzia z sąsiedniej parafii Miłosierdzia Bożego, parafianie z parafii Św. Krzysztofa (w odświętnej procesji weszli do kościoła, śpiewając "O Maryjo witam Cię") oraz oczywiście wspólnota parafialna. Przy nowej tablicy przez całą uroczystość honorową wartę pełnili licealiści z klasy o profilu wojskowym wraz z wychowawcą.
Liturgię przygotowała Służba Liturgiczna, a piękną oprawę muzyczną uświetnił zespół parafialny pod kierownictwem państwa Kabacińskich. Inni parafianie wysprzątali i pięknie udekorowali świątynię. 

W homilii ks. Arcybiskup mówił o Maryi, która patronuje tutejszemu kościołowi parafialnemu w cudownym obrazie Matki z Ostrej Bramy. Wspomniał, że Maryja wierna wezwaniu Boga, powinna być podawana współczesnemu człowiekowi jako wzór naszego człowieczeństwa. Metropolita wyraził zadowolenie, że spotkaliśmy się przy obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej, wspominając pomordowanych Polaków za Ojczyznę , szczególnie w okolicach Ostrej Bramy. Zauważył jak wielką jesteśmy obdarowywani Miłością Bożą, otrzymywaną za pośrednictwem Tej Matki, która jest Matką Miłosierdzia. Przypomniał również, że siostra Faustyna, głosicielka Miłosierdzia Bożego, kanonizowana niedawno, przebywała w Wilnie. 

Po Mszy odpustowej wystawiono Najświętszy Sakrament i odmówiono Litanię Loretańską. Następnie ks. Arcybiskup udał się do bocznej kaplicy, gdzie poświęcił pamiątkową tablicę, na której widnieje napis: "Pamięci tysięcy Polaków, którzy służąc Ojczyźnie ponieśli śmierć męczeńską w Ponurach k. Wilna w latach 1941- 1944. Rodacy". Modlitwą objął również nowy krzyż, znajdujący się na odremontowanej wieży kościelnej. Po poświęceniu odegrano piękny hymn patriotyczny na trąbce pod tytułem "Cisza", po którym spontanicznie odśpiewano hymn "Boże coś Polskę". Na koniec kombatanci zebrani wokół tablicy jednomyślnie zaintonowali modlitwę patriotyczną "O Panie, który jesteś na niebie". W całym kościele zapanowała patriotyczna atmosfera. Po wielu latach milczenia można oddać hołd tym, którzy ponieśli śmierć za Polskę. Na zakończenie 
uroczystości ks. Proboszcz Franciszek Szydłowski serdecznie podziękował księdzu Arcybiskupowi za uświetnienie parafialnego odpustu swoją obecnością i złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji 25-lecia sakry biskupiej. Do życzeń dołączyli się przedstawiciele różnych grup parafialnych. Potem dostojny jubilat podziękował za życzenia, wspominając swoje pierwsze lata po otrzymaniu sakry. Dodał, że bardzo dobrze, że parafianie dziękują za pomyślny przebieg remontu dachu oraz za zainstalowaną nową wieżyczkę wraz ze świeżo poświęconym krzyżem. A jednocześnie wyraził zadowolenie z planowanych na wiosnę dalszych pracach remontowych.

 Rok 2001. 9 lutego 2001 roku w 50 rocznicę wykonania wyroku śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu "Łupaszce", dowódcy V Wileńskiej Armii Krajowej w parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej odbyła się Msza święta w intencji rozstrzelanego. W homilii Ks. proboszcz Franciszek Szydłowski przedstawił osobę dowódcy V Brygady. Wspomniał, że w jego osobie składamy hołd tym wszystkim, którzy kładli najcenniejszy dar życia na ołtarzu swojej ojczyzny. Ks. Kanonik dodał, że dzięki takim patriotom, możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce. We Mszy św. uczestniczył sztandar wystawiony przez Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie, a także córka majora Szendzielarza - Barbara. 18 lutego Caritas parafialny zbierał na rzecz poszkodowanych w Indii. Zebrano 2250 zł. Jedenastu kandydatów 3 czerwca otrzymało na Mszy świętej o godz. 13.00 uroczystą promocje na ministranta. Dnia 14 czerwca Boże Ciało. Po Mszy św. o godz. 15.00 wyruszyła Eucharystyczna procesja ulicami Słowiczą, Cienistą, Bandurskiego, Axentowicza i Liściastą do Kościoła.Dekretem Księdza Arcybiskupa z dniem 7 sierpnia 2001r. Ks. Proboszcz Franciszek Szydłowski został "zwolniony z obowiązków proboszcza naszej parafii i mianowany proboszczem w parafii Najświętszego Zbawiciela w Rewalu". Mszę św. dziękczynną za posługę wśród nas odprawił Ks. Proboszcz w niedzielę 5 sierpnia 2001r. o godz. 18.00. Parafianie dziękowali Mu za dwudziestodwuletnią pracę w naszej parafii, życzyli wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej na nowej placówce. Nowym Ks. 

Proboszczem został mianowany posługujący dotychczas w Reczu Ks. Czesław Baraniewicz, któremu życzymy owocnej i radosnej pracy w naszej parafii.Dekretem Ks. Arcybiskupa z dniem 25 sierpnia Ksiądz Piotr Madejski został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii i mianowany wikariuszem w Myśliborzu. Nowym wikariuszem naszej parafii został mianowany Ks. Mariusz Szymczak, dotychczasowy wikariusz parafii w Kamieniu Pomorskim.  Rozpoczął się Nowy Rok 1989 - rok rosnących napięć społecznych, rok końca komunizmu w Polsce. Ks. bp Majdański 4 czerwca o godz. 16:00 w katedrze udziela alumnom piątego roku święceń diakonatu. Wśród wyświęconych diakonów są dwaj nasi parafianie Krzysztof Frydrych i Henryk Marszałek. W tym dniu odbyły się historyczne demokratyczne wybory do parlamentu. Klęska komunistycznego totalitaryzmu w Polsce. W uroczystość MB Ostrobramskiej przyniesiono z Łodzi płaskorzeźby, które ozdobiły prezbiterium naszego kościoła. Planowane jest przygotowanie nowego wystroju prezbiterium i namalowanie nowego obrazu MB Ostrobramskiej, a także nowe oświetlenie. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia na Mszy św. wieczornej kościół był zapełniony wiernymi, co się już nie powtórzyło później. W wigilię Bożego Narodzenia o północy odbyła się pasterka z licznym udziałem wiernych. W okresie Bożego Narodzenia odbył się opłatek z ministrantami. Od 28 grudnia do 2 stycznia 1990 roku we Wrocławiu miały miejsce Europejskie Spotkania Młodych. Udział wzięła delegacja młodzieży z naszej parafii. 

      Rok 1990. Umieszczono nowy obraz MB Ostrobramskiej w głównym ołtarzu. Obraz namalował ks. prof. Tadeusz Furdyna. Trwają prace nad srebrną sukienką dla obrazu. Korona Matki Bożej zrobiona jest ze srebra, złocona ze szlachetnymi kamieniami. Sukienka została wykonana przez artystę pana Martykę z Łodzi. Zainstalowano wystój niszy na obraz Matki Bożej. Wystrój wykonano z jesionu. W niedziele 17 czerwca ks. proboszcz Franciszek Szydłowski obchodził Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Homilię wygłosił ks. dr Marian Wittlieb. Podczas Mszy jubileuszowej nastąpiło uroczyste odsłonięcie nowego obrazu MB Ostrobramskiej. W czasie Mszy św. o godz. 12:00 w katedrze 24 czerwca ks. bp Kazimierz Majdański udzielił święceń kapłańskich diakonom naszego seminarium. Wśród nich jest dwóch diakonów z naszej parafii. Ks. Frydrych i ks. Marszałek. O godz. 17:00 29 czerwca ks. neoprezbiter Henryk Marszałek odprawia swoją pierwszą Msze św. prymicyjną, a 1 lipca o godz. 12:00 ks. neoprezbiter Krzysztof Frydrych. 7 lipca Rocznica walk o Wilno. W naszej parafii o godz. 18:00 odbyła się Msza św. w intencji poległych z AK okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego z udziałem uczestników walk i pocztów sztandarowych. Rozpoczęto malowania wnętrza naszego kościoła parafialnego. Od 1 września Ks. bp mianował nowego drugiego wikariusza do pomocy w naszej parafii ks. Ignacego Stawarza. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie wstąpił nasz parafianin Bogumił Stepek. W II turze pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach prezydenckich zwyciężył twórca Solidarności Lech Wałęsa. 

      Rok 1991. 11 kwietnia o godz. 16:00 rozpoczęła się godzina oczekiwania na kopię obrazu MB Częstochowskiej. Został powitany na placu u styku ulic Jana z Czarnolasu i Szczepowej, następnie wszyscy w procesji udali się do kościoła, gdzie o godz. 17:00 miała miejsce pontyfikalna Msza św. Po niej wprowadzono obraz do kościoła na całodobową adorację. W dniach od 1 do 9 czerwca odbyła się czwarta pielgrzymka Ojca Św. Jana Pawła II do naszej ojczyzny. Dnia 1 lipca Ks. biskup zmienił wikariusza naszej parafii ks. Tadeusza Szponara na ks. Jacka Fabiszaka. Msze św. odpustową odprawił ks. dr Marian Wittlieb redaktor naczelny dwutygodnika "Kościół nad Odrą i Bałtykiem". 7 grudnia rozpoczęła się wizytacja w naszej parafii. Przeprowadził ją ks. biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. O godz. 16:00 powitano ks. biskupa. Podczas Mszy św. ks. biskup udzielił 95-ciu osobom sakramentu bierzmowania. Wizytacja trwała trzy dni. Następnego dnia Ks. biskup głosił na Mszy św. o godz. 13:00 homilię dla dzieci. O godz. 16:00 odbyła się Msza św. i spotkanie dla młodzieży. O godz. 18:00 Msza św. i homilia ks. biskupa dla wszystkich. Po Mszy św. ks. biskup spotkał się z członkami Żywego Różańca. Po tym spotkaniu ks. biskup spotkał się jeszcze z "kościołem domowym". W ostatnim dniu wizytacji o godz. 16:00 ks. biskup odwiedza szkołę dla niedosłyszących. Mszą św. o godz. 18:00 pożegnano ks. biskupa Kruszyłowicza. 

     Rok 1992. 20 lutego zainaugurowano działalność oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej parafii. Rozpoczęto prace nad projektem trwałego wystroju wnętrza bocznej kaplicy naszego kościoła. 25 marca Ojciec św. powołał do życia Metropolię Szczecińko-Kamieńską i mianował pierwszym metropolitą szczecińsko-kamieńskim ks. abpa Mariana Przykuckiego, dotychczasowego ordynariusza diecezji chełmińskiej. Po wieczornej Mszy św. 22 czerwca odbyło się ognisko zakończające rok formacji Liturgicznej Służby Ołtarza. Nastąpiła zmiana wikariusza. 1 lipca Ks. Jacka Fabiszaka zastąpił ks. Zbigniew Szymański. We wrześniu w naszej parafii utworzono Grupę Rodzin Katolickich, dwie grupy z Oazy Rodzin i dwie grupy z Kręgu Biblijnego. Msze św. odpustową celebrował ks. abp Marian Przykucki. Wychodzi pierwszy numer tygodnika parafialnego "Niedzielnik". W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP W katedrze o godz. 18:00 podczas Mszy św. przyodziali szatę duchowną alumni trzeciego roku naszego seminarium. Wśród nich był nasz parafianin Bogumił Stepek. 

      Rok 1993. Dekretem ks. abpa Przykuckiego dnia 4 kwietnia został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii Ks. Ignacy Stawarz. Nowym wikariuszem został ks. Tomasz Lesiecki. Dekretem ks. abpa Przykuckiego dnia 15 kwietnia został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii Ks. Tomasz Lesiecki. Nowym wikariuszem został ks. Ryszard Iwaniuk. Księża wraz z Radą Osiedla zorganizowali dla dzieci "Dzień Rozrywki". Rozpoczęto prace remontowe na dachu kościoła. Został przełożony dach nad zakrystią. Dekretem ks. Arcybiskupa dnia 4 sierpnia nasz ks. proboszcz Franciszek Szydłowski został mianowany dziekanem dekanatu Szczecin Wschód na okres 5 lat. 8 października O godz. 19:00 w naszej parafii miało miejsce spotkanie z piosenką religijną. Wystąpiło kilka zespołów młodzieżowych. Trwają prace przy remoncie dachu. Wymieniono wiele zniszczonych dachówek. Wystrój bocznej kaplicy dobiega końca. Podczas Mszy św. odpustowej ks. arcybiskup poświęcił nowy wystrój ołtarza i bocznej kaplicy. 

      Rok 1994. 23 stycznia w naszej parafii odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Schola Cantorum. Koncert zorganizowała parafia wraz z Radą Osiedla i Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzyki. Dekretem ks. arcybiskupa dnia 26 czerwca zostali zwolnieni wikariusze naszej parafii ks. Zbigniew Szymański i ks. Ryszard Iwaniuk. Nowymi wikariuszami naszej parafii zostali: ks. Piotr Listwoń oraz ks. Jerzy Brocławik. Do naszego seminarium szczecińskiego wstąpił nasz parafianin Tomasz Ceniuch. Odbyło się spotkanie Oazy Dzieci Bożych. Przyjęto do Oazy nowe dzieci. Odpust. Mszę św. sprawował ks. Rektor Seminarium Duchownego w Szczecinie Paweł Cieślik. 

      Rok 1995. Dekretem ks. Arcybiskupa w związku z reorganizacją sieci dekanalnej naszej Archidiecezji od 1 stycznia nasz ks. proboszcz został mianowany dziekanem dekanatu Szczecin Żelechowa. Kadencja potrwa 5 lat. 22 stycznia koncert kolęd w wykonaniu zespołu "Schola Cantorum" po Mszy św. o godz. 13.00. 27 maja w archikatedrze święcenia diakonatu. Wśród nowych diakonów jest nasz parafianin Bogumił Stepek. Dnia 19 lipca odbyła się Nowenna i Msza św. w intencji AK z Kresów. Po Mszy św. spotkanie przy ognisku z piosenką i wspomnieniami z Ostrej Bramy. Przybyło kilkudziesięciu kombatantów. Rozpoczynają się spotkania akademickie w naszej parafii po Mszy św. wieczornej w każdą niedzielę. Spotkania oazowe w każdy piątek po Mszy św. w salce. Spotkania duszpasterstwa młodych w czwartek po Mszy św. wieczornej. 12 listopada rozpoczęła się wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Wizytuje ks. arcybiskup Metropolita Marian Przykucki. O godz. 11:00 ks. arcybiskup odprawił Mszę św. odpustową z okazji MB Ostrobramskiej. 

      Rok 1996. Dzieci z naszej parafii 6 stycznia wystawiły "jasełka podwórkowe" o godz. 16:00. Rada Osiedla przy współpracy z parafialnym "Caritasem" umieściła na wirydarzu naszego kościoła skrzynkę, do której mogą składać parafianie swoje listy z problemami i potrzebami. Na Mszy św. o godz. 18:00 23 maja  odbyło się uroczyste przyjęcie 12 kandydatów do grona ministrantów. 1 czerwca W Archikatedrze Metropolita Szczecińsko-kamieński udzielił sakramentu kapłaństwa diakonom naszego seminarium. Wśród nich jest nasz parafianin Bogumił Stepek. Następnego dnia neoprezbiter ks. Bogumił Stepek uroczystym błogosławieństwem obok plebani i uroczystą procesją do kościoła parafialnego rozpoczął celebrować swoją pierwszą Mszę św., która rozpoczęła się około godz. 13:00. Pod koniec Mszy św. uroczyście udzielił błogosławieństwa prymicyjnego licznie zgromadzonych parafian. Neoprezbiter ks. Andrzej Kamiński 9 czerwca odprawił o godz. 13:00 Mszę św. prymicyjna w naszym kościele parafialnym. Ks. Andrzej miał w naszej parafii przez ubiegły rok niedzielną praktykę diakońską. 23 czerwca liczna grupa pielgrzymów w naszej parafii udała się autokarem wraz z ks. proboszczem do Berlina na beatyfikację ks. Bernharda Lichtenberga i Karla Leisnera, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Dobiegł końca potrzebny remont sanitariatów przy kościele i modernizacji zakrystii (wymiana podłogi drewnianą na betonową i wyłożenie płytkami ceramicznymi). Dekretem ks. arcybiskupa 7 września został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii ks. Jerzy Brocławik. Nowym wikariuszem naszej parafii został ks. Ireneusz Guczkowski. 2 listopada 50 rocznica święceń kapłańskich Ojca Świętego Jana Pawła II. Mszę św. odpustową celebrował ks. kan. Wincenty Jankowski, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kan. Piotr Kordula. 22 listopada O godz. 19:00 parafialny zespół muzyczny zorganizował Cecyliadę. W archikatedrze z rąk Arcybiskupa Metropolity Mariana Przykuckiego alumni III roku naszego seminarium otrzymali szatę duchowną. Wśród nich jest nasz parafianin Tomasz Ceniuch. 

      Rok 1997. 14 stycznia dzieci z naszej parafii w szpitalu na Unii Lubelskiej wystawiły misterium o Bożym Narodzeniu. W następnym dniu wystawiły w naszym kościele parafialnym oraz jeszcze raz w następną niedzielę (12.01) również w kościele. W naszym kościele Schola Cantorum, kierowana przez p. Małgorzatę Kowalik, zaśpiewała kolędy i pastorałki. 3 lutego Ks. biskup Jan Gałecki poświęcił kaplicę pod wezwaniem św. Wojciecha która znajduje się na terenie naszej parafii w "Domu Kombatanta" przy ulicy Kruczej 14. Kapelanem został mianowany nasz wikariusz ks. Ireneusz Guczkowski. Jest to nowa, świeżo wybudowana kaplica. 16 marca Podczas Mszy św. o godz. 13:00 nastąpił obrzęd przyjęcia do grona ministrantów 3 kandydatów. W dniach 31 maja do 10 czerwca miała miejsce Piąta Pielgrzymka Ojca świętego do Ojczyzny. 2 czerwca o godz. 06:15 spod kościoła grupa parafian udała się na spotkanie z Ojcem świętym w Gorzowie Wielkopolskim. Dekretem ks. Arcybiskupa od 1 lipca został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii ks. Ireneusz Guczkowski. Nowym wikariuszem naszej parafii został ks. Paweł Obręczarek. Caritas parafialna zebrała 7100 zł i dary materialne na pomoc ludziom poszkodowanym skutkami powodzi. Szczególnie ucierpiał Wrocław. Dobiegł końca remont mieszkań wikariuszy naszej parafii, którzy zajmują I piętro przy Ułańskiej 10. Ks. biskup Jan Gałecki 10 września uroczyście poświęcił nowe tabernakulum w kaplicy pod wezwaniem św. Wojciecha w "Domu Kombatanta". 13 listopada o godz. 17.00 powitano uroczyście relikwie św. Wojciecha w kaplicy w "Domu Kombatanta". Następnie odprawiono Mszę św. i odbyło się czuwanie do godz. 20.00. Następnego dnia w kościele parafialnym odprawiono Mszę św. z udziałem relikwii o godz. 08:30 z okazji 40-lecia Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci słabo słyszących. Od godz. 10:00 do 15:00 parafianie w różnych grupach czuwali. O godz. 16:30 odwieziono relikwie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Uroczystą Mszę św. odpustową celebrował ks. kan. Wincenty Jankowski, a homilię wygłosił ks. kan. Józef Cyrulik. Po Mszy św. odpustowej odbyła się już trzeci raz Cecyliada z inicjatywy zespołu parafialnego. 

      Rok 1998. Już trzeci rok Dzieci wystawiły w naszym kościele o godz. 17.00 jasełka. Dekretem księdza Arcybiskupa od 20 marca został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii ks. Piotr Listwoń. Jednocześnie nowym wikariuszem naszej parafii został ks. Jerzy Tyrpa. Została odmalowana kaplica boczna i ściany przy głównym ołtarzu w naszym kościele. 3 maja na Mszy św. o godz. 13:00 opiekun ministrantów ks. Paweł przyjął uroczyście 8 kandydatów do grona ministrantów. Rozpoczęto malowanie naszego kościoła parafialnego w wewnątrz. Dekretem księdza Arcybiskupa dnia 7 września utworzono nową parafię pod wezwaniem św. Krzysztofa w Szczecinie. Powstaje z podziału parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej na Żelechowie (potocznie zwane "Dolne Żelechowo" lub "Za torami"), Miłosierdzia Bożego na osiedlu Książąt Pomorskich i z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Golęcinie. Pierwszym księdzem proboszczem został mianowany ks. Adam Komisarczyk. Należy dodać, że ks. Adam zaczynał do "zera", ponieważ musiał szukać skromnych czterech ścian na plebanię, a Mszę św. gościnnie odprawiał u nas w parafii do czasu zainstalowania przy placu, na którym ma być postawiony kościół, prowizorycznej kaplicy. 11 listopada Odbyły się Wybory samorządowe do Rady Miasta Szczecina i Sejmiku Wojewódzkiego (Są to pierwsze wybory po nowym podziale terytorialnym kraju). Do Rady Miasta został wybrany nasz parafianin i kościelny pan Jerzy Bogucki. Dwudziesta rocznica pontyfikatu papieża Polaka Jana Pawła II. W naszej parafii odbył się różaniec i Msza św. w intencji papieża o godz. 18:00. Mszę św. odpustową odprawił ks. prałat Andrzej Offmański. 27 listopada w naszym kościele odbył się IV Kameralny Festiwal piosenki religijnej ŻELECHOWA 98. Wystąpili: Ulubieńcy Proboszcza, Da Capo, Baranki Młode, Na Dziesiątą, Fides, Aplauz, Eschatos. 

      Rok 1999. 20 marca gościliśmy w naszej parafii wędrujący obraz Jezusa Miłosiernego. Powitanie obrazu rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza o godz. 18.00. Następnie grupy parafialne czuwały modlitewnie przy obrazie aż do godz. 22:30. Następnego dnia to jest w niedzielę (21.03) parafianie pożegnali obraz. Parafialny Zespół "Caritas" zbierał dla uchodźców z Kosowa. W czasie kwesty do puszek zebrał 2520 zł oraz 10 DM, które w całości przekazał do "Caritas" Archidiecezjalnej. W Uroczystość Zesłania Ducha Ojciec Święty Jan Paweł II mianował nowego Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-kamieńskiego Ks. Bp. Zygmunta Kamińskiego, dotychczasowego Biskupa Diecezji Płockiej. Ingres nowego arcybiskupa - metropolity odbył się w Katedrze pw. św. Jakuba w Szczecinie o godz. 17:00. 29 maja święcenia Diakonatu alumnów V roku i święcenia Kapłańskie diakonów VI roku naszego AWSD. Wśród nowych diakonów był nasz parafianin Tomasz Ceniuch. Rozpoczęto remont budynku parafialnego (Plebanii). Konieczna jest wymiana dachówek i kapitalny remont budynku. 6 czerwca na Mszy św. o godz. 18.00 ks. proboszcz uroczyście przyjął do grona lektorów 10 starszych ministrantów ze szkoły średniej. W dniach 5 do 17 czerwca Siódma Pielgrzymka papieska Ojca świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. Z naszej parafii 7 czerwca udaje się autokarowa pielgrzymka na spotkanie z papieżem do Bydgoszczy. Prowadzi ks. Paweł. 13 czerwca Ks. Paweł o godzinie 13:00 uroczyście przyjął 6 kandydatów do grona ministrantów. Dekretem Ks. Arcybiskupa z dnia 28 sierpnia Ks. Piotr Madejski zastąpił Ksiądza Pawła Obręczarka. Mszę św. odpustową o godz. 18.00 odprawił Ks. Arcybiskup Senior Marian Przykucki. 

      Rok 2000. 11 kwietnia Odbyły się wybory do Rady Osiedla Żelechowo. Rada posiada 24 mandaty. Ustępująca rada współpracowała ochoczo z naszą parafią dla dobra mieszkańców, a zarazem parafian. W tegorocznych wyborach zwyciężyły osoby, proponowane przez naszych parafian. 27 maja w Katedrze o godz. 10:00 ksiądz Arcybiskup Zygmunt Kamiński udzielił święceń kapłańskich diakonom Seminarium Duchownego w Szczecinie. Wśród nich był nasz parafianin diakon Tomasz Ceniuch. Następnego dnia Procesja prymicyjna z domu rodzinnego (ul. Obotrycka 15e) wyruszyła o godz. 12:45. O godz. 13:00 neoprezbiter ks. Tomasz Ceniuch odprawił swoją pierwszą Mszę św. prymicyjną w naszym kościele. Homilię wygłosił ks. Stanisław Skorodecki, kapelan Prymasa Tysiąclecia. Po niej błogosławił błogosławieństwem prymicyjnym licznie zgromadzonych parafian. Jest to już siódmy ksiądz odprawiający Mszę św. prymicyjną w naszym kościele i pochodzący z naszej parafii. 1 czerwca ks. Abp. Zygmunt Kamiński przeprowadził wizytację pasterską w naszej parafii. Odwiedził Szkołę Podstawową nr 42, spotkał się z liderami grup duszpasterskich i na Mszy św. o godz. 18:00 udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas VIII. W tym roku - oprócz centralnej procesji Bożego Ciała w Szczecine - odbyły się również dekanalne procesje, prowadzone przez księży Biskupów. Procesja w naszym dekanacie rozpoczęła się uroczystą Mszą św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 16.00, którą poprowadził ks. biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. W naszej parafii procesja odbyła się w niedzielę. 22 czerwca na Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste przyjęcie 8 kandydatów do grona ministrantów. W niedzielę 19 listopada o godz. 16.00 w naszej parafii miała miejsce szczególna, jak na rok jubileuszowy, uroczystość odpustowa, którą celebrował i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Zygmunt Kamiński, metropolita Szczecińsko-kamieński. Na uroczystą Mszę Świętą przybyli księża z dekanatu, przedstawiciele władz (miedzy innymi poseł Szymański i radny Bogucki), kombatanci walczący w okolicach Wilna, którzy przybyli wraz z pocztami sztandarowymi, klerycy, licznie reprezentowani Apostołowie Miłosierdzia z sąsiedniej parafii Miłosierdzia Bożego, parafianie z parafii Św. Krzysztofa (w odświętnej procesji weszli do kościoła, śpiewając "O Maryjo witam Cię") oraz oczywiście wspólnota parafialna. Przy nowej tablicy przez całą uroczystość honorową wartę pełnili licealiści z klasy o profilu wojskowym wraz z wychowawcą.
Liturgię przygotowała Służba Liturgiczna, a piękną oprawę muzyczną uświetnił zespół parafialny pod kierownictwem państwa Kabacińskich. Inni parafianie wysprzątali i pięknie udekorowali świątynię. 

W homilii ks. Arcybiskup mówił o Maryi, która patronuje tutejszemu kościołowi parafialnemu w cudownym obrazie Matki z Ostrej Bramy. Wspomniał, że Maryja wierna wezwaniu Boga, powinna być podawana współczesnemu człowiekowi jako wzór naszego człowieczeństwa. Metropolita wyraził zadowolenie, że spotkaliśmy się przy obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej, wspominając pomordowanych Polaków za Ojczyznę , szczególnie w okolicach Ostrej Bramy. Zauważył jak wielką jesteśmy obdarowywani Miłością Bożą, otrzymywaną za pośrednictwem Tej Matki, która jest Matką Miłosierdzia. Przypomniał również, że siostra Faustyna, głosicielka Miłosierdzia Bożego, kanonizowana niedawno, przebywała w Wilnie. 

Po Mszy odpustowej wystawiono Najświętszy Sakrament i odmówiono Litanię Loretańską. Następnie ks. Arcybiskup udał się do bocznej kaplicy, gdzie poświęcił pamiątkową tablicę, na której widnieje napis: "Pamięci tysięcy Polaków, którzy służąc Ojczyźnie ponieśli śmierć męczeńską w Ponurach k. Wilna w latach 1941- 1944. Rodacy". Modlitwą objął również nowy krzyż, znajdujący się na odremontowanej wieży kościelnej. Po poświęceniu odegrano piękny hymn patriotyczny na trąbce pod tytułem "Cisza", po którym spontanicznie odśpiewano hymn "Boże coś Polskę". Na koniec kombatanci zebrani wokół tablicy jednomyślnie zaintonowali modlitwę patriotyczną "O Panie, który jesteś na niebie". W całym kościele zapanowała patriotyczna atmosfera. Po wielu latach milczenia można oddać hołd tym, którzy ponieśli śmierć za Polskę. Na zakończenie 
uroczystości ks. Proboszcz Franciszek Szydłowski serdecznie podziękował księdzu Arcybiskupowi za uświetnienie parafialnego odpustu swoją obecnością i złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji 25-lecia sakry biskupiej. Do życzeń dołączyli się przedstawiciele różnych grup parafialnych. Potem dostojny jubilat podziękował za życzenia, wspominając swoje pierwsze lata po otrzymaniu sakry. Dodał, że bardzo dobrze, że parafianie dziękują za pomyślny przebieg remontu dachu oraz za zainstalowaną nową wieżyczkę wraz ze świeżo poświęconym krzyżem. A jednocześnie wyraził zadowolenie z planowanych na wiosnę dalszych pracach remontowych.

 Rok 2001. 9 lutego 2001 roku w 50 rocznicę wykonania wyroku śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu "Łupaszce", dowódcy V Wileńskiej Armii Krajowej w parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej odbyła się Msza święta w intencji rozstrzelanego. W homilii Ks. proboszcz Franciszek Szydłowski przedstawił osobę dowódcy V Brygady. Wspomniał, że w jego osobie składamy hołd tym wszystkim, którzy kładli najcenniejszy dar życia na ołtarzu swojej ojczyzny. Ks. Kanonik dodał, że dzięki takim patriotom, możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce. We Mszy św. uczestniczył sztandar wystawiony przez Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie, a także córka majora Szendzielarza - Barbara. 18 lutego Caritas parafialny zbierał na rzecz poszkodowanych w Indii. Zebrano 2250 zł. Jedenastu kandydatów 3 czerwca otrzymało na Mszy świętej o godz. 13.00 uroczystą promocje na ministranta. Dnia 14 czerwca Boże Ciało. Po Mszy św. o godz. 15.00 wyruszyła Eucharystyczna procesja ulicami Słowiczą, Cienistą, Bandurskiego, Axentowicza i Liściastą do Kościoła.Dekretem Księdza Arcybiskupa z dniem 7 sierpnia 2001r. Ks. Proboszcz Franciszek Szydłowski został "zwolniony z obowiązków proboszcza naszej parafii i mianowany proboszczem w parafii Najświętszego Zbawiciela w Rewalu". Mszę św. dziękczynną za posługę wśród nas odprawił Ks. Proboszcz w niedzielę 5 sierpnia 2001r. o godz. 18.00. Parafianie dziękowali Mu za dwudziestodwuletnią pracę w naszej parafii, życzyli wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej na nowej placówce. Nowym Ks. 

Proboszczem został mianowany posługujący dotychczas w Reczu Ks. Czesław Baraniewicz, któremu życzymy owocnej i radosnej pracy w naszej parafii.Dekretem Ks. Arcybiskupa z dniem 25 sierpnia Ksiądz Piotr Madejski został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii i mianowany wikariuszem w Myśliborzu. Nowym wikariuszem naszej parafii został mianowany Ks. Mariusz Szymczak, dotychczasowy wikariusz parafii w Kamieniu Pomorskim.

aktualizowano: 2019-06-13
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej

ul. Ułańska 10, 71-750 SZCZECIN
tel: (+4891) 45 35 144
Konto Parafialne: PKO BP I oddz. Szczecin 85 1020 4795 0000 9602 0082 7733

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne