Kościół ul. SŁOWICZA

Msze św w niedziele i święta:

  • g. 8:00 (prymaria), 
  • g. 9:30
  • g. 11:00 (suma), 
  • g. 12:30 (dzieci), 
  • g. 14:00 (chrzcielna) - (oprócz VII i VIII), 
  • g. 18:00 (młodzież)

W dni powszednie:

  • g. 7.00 
  • g. 18.00 

 


Biuro parafialne ul. Ułańska 10

Kancelaria czynna:

  • środa g. 16 - 17:30
  • sobota g. 11 - 12

 


Historia parafii

Historia parafii 21 stycznia 2014 wyświetleń: 3293

Tom drugi

Nowy ksiądz proboszcz objął kanonicznie parafię 7.X.1979r. Pierwszymi współpracownikami byli wikariusze: ks. Zdzisław Koch i ks. Adam Maduzia. Początkowo remontem objęto plebanię., gdzie wymieniono instalację elektryczną, centralne ogrzewanie i kanalizację, oraz zbudowano łazienkę kuchnię. W grudniu 1979r. parafię wizytował ks. bp Jan Gałecki. 

Dekretem biskupa - 18.11.1980r. - ks. Adam Maduzia został zwolniony z obowiązków w naszej parafii, a na jego miejsce przybył nowy wikariusz ks. Augustyn Kozior. W nocy z 10 na 11 marca w kościele dokonano włamania. Z sejfu skradziono 3 kielichy mszalne wraz z patenami, puszkę na komunikanty i pateny do Komunii świętej. Usiłowano też bezskutecznie włamać się do tabernakulum. Dnia 10 czerwca z parafii odszedł ks. wikariusz Zdzisław Koch. W sierpniu cały kraj ogarnęła fala strajków doprowadzając do utworzenia NSZZ "Solidarność". 

     Rok 1981 obfitował w dramatyczne wydarzenia 13 maja terrorysta turecki dokonał zamachu na Jana Pawła II, 28 maja zmarł Prymas Kardynał Stefan Wyszyński. W czerwcu (22.06) ks. bp Kazimierz Majdański udzielił święceń kapłańskich diakonowi Leonowi Kłosowi, który 15. lipca został mianowany wikariuszem naszej parafii. We wrześniu naukę w Seminarium rozpoczął Andrzej Dowal. W lipcu (5 .VIII) otrzymano w końcu pozwolenie na budowę nowego kościoła na osiedlu Książąt Pomorskich (obecnie plebania) i niezwłocznie przystąpiono do budowania prowizorycznej kaplicy, którą oddano do użytku na Boże Narodzenie 1981. Mimo ogłoszonego Stanu Wojennego i "Godziny milicyjnej" w tej kaplicy odprawiono Pasterkę przy niezwykle licznym udziale wiernych. 

     Stan wojenny wprowadzono w całej Polsce w nocy z soboty na niedzielę 13 grudnia 1981 r. Ku zdumieniu parafian Ksiądz Proboszcz - nie wiedząc o ogłoszeniach Generała - zapraszał parafian na poświęcenie Sztandaru Solidarności w Stoczni "Gryfia". 

     Mimo trudności materialnych i stanu wojennego postępowała budowa początkowo salek katechetycznych, a następnie przygotowanie terenu pod budowę nowego kościoła. W pracach licznie uczestniczyli parafianie. 

     W roku 1982 parafia przeżywała radosną uroczystość (24.IV.) otrzymał święcenia nasz parafianin diakon Tadeusz Lipiński. 2 maja odprawił on pierwszą w dziejach naszej parafii mszę prymicyjną. W tym okresie trwała peregrynacja kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej. 25 kwietnia nasi parafianie brali czynny udział w czuwaniu w katedrze św. Jakuba. 

     Wydarzeniami czerwca były: - 18 czerwca teren budowy nowego kościoła zwiedził nuncjusz apostolski arcybiskup Luigi Poggi. - 25 czerwca decyzją ks. biskupa odszedł z naszej parafii ks. Augustyn Kozior, w jego miejsce przyszedł ks. Stanisław Jałowiec. 

     W sierpniu 1982 roku do parafii (obejmującej tereny dzisiejszej parafii MB Ostrobramskiej i par. Miłosierdzia Bożego) przychodzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i zakładają swoją placówkę na placu budowy. Przed odpustem 13 listopada ukończona zostaje renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym i zainstalowano w nim nowy Obraz MB. W czasie rekolekcji adwentowych ustawiono nowy krzyż misyjny (poprzedni został zniszczony przez nieznanych sprawców). W roku 1983 postępuje dalej budowa nowego kościoła, systematycznie na terenie budowy prowadzona jest katechizacja. Tworzą się tradycje: jak Nowenna do miłosierdzia Bożego rozpoczęta w Wielki Piątek 1983, odpust w Niedzielę Przewodnią (Miłosierdzia Bożego). Zmiany dotyczą wielu aspektów działalności parafii np. trasa procesji Bożego Ciała prowadzi od kościoła MB Ostrobramskiej na teren budowy kościoła. 23.04. Ks. Wiesław Dyk obejmuje funkcję trzeciego wikariusza w naszej parafii. Praca duszpasterska biegnie dwutorowo w parafii na Żelechowej i wokół budowanego kościoła (tak jest np. w przeżywaniu I komunii św. rekolekcji itd.), organizuje się i rozwija Apostolstwo Chorych. Organizowane są pielgrzymki dla młodzieży szkoły podstawowej i na spotkanie z Janem Pawłem II w Częstochowie, oraz pielgrzymki piesze ich gorącym zwolennikiem jest ks. Leon Kłos. W lipcu odchodzi z parafii ks. Jałowicz, a jego miejsce zajmuje ks. Stanisław Suzynowicz. Wrzesień wita parafian odświeżonym przez malowanie kościołem. Zaś na terenie budowy w grudniu (11.12.1983) odbyła się intronizacja Obrazu Miłosierdzia Bożego w prowizorycznej kaplicy. W roku 1984 nadal trwają intensywne prace budowlane, jednocześnie w obu kościołach organizowane są częste spotkania modlitewne- artystyczne, filmu misteria itd. W sierpniu podczas pielgrzymki do Rzymu Ks. Proboszcz został przyjęty przez pp. Jana Pawła II na audiencji w Castel Gandolfo i otrzymał specjalne błogosławieństwo dla parafii i budowanego kościoła. Ks. Leon Kłos udał się wraz z parafianami na pielgrzymkę do Rzymu, Padwy i Asyżu. 

     W styczniu 1985 roku ks. Eugeniusz Urbański został wikariuszem naszej parafii w miejsce Ks. Wiesława Dyka, który rozpoczął studia na ATK. W czerwcu nastąpiło kolejne włamanie do kościoła MB Ostrobramskiej - wyrządzono wiele szkód. Sam czerwiec stanowi czas szczególnych uroczystości w parafii jest to najpierw jubileusz 20-lecia święceń ks. Proboszcza F. Szydłowskiego, a następnie włączenie się w obchody 40-lecia powrotu Kościoła na Ziemie zachodnie z udziałem Episkopatu. W parafii gościli biskupi Jan Obłąk i Janusz Zimniak. 

     Rok 1984. W kwietniu Ks. Bp Kazimierz Majdański dokonał poświęcenia nowej kaplicy na placu budowy kościoła na Osiedlu Książąt Pomorskich. 22 czerwca 1985 roku Bp. K. Majdański ustanawia parafię na Osiedlu Książąt Pomorskich - tymczasowym proboszczem zostaje ks. F. Szydłowski - następnie w lipcu parafię Miłosierdzia Bożego obejmuje jako proboszcz ks. Józef Ortyl. Także w lipcu odchodzi z parafii ks. Leon Kłos. Odtąd dzieje parafii ograniczają się do terenu dzisiejszej (1997) parafii MB Ostrobramskiej w Szczecinie - Żelechowej. Dalsze dzieje parafii pogłębiają życie religijne parafian, czasowo podczas choroby proboszcz z pomocą w parafii przebywa Ks. Franciszek Kamiński. W grudniu 1985 święcenia kapłańskie otrzymuje parafianin Dk. Andrzej Dowal, 22 grudnia odprawia On swoją pierwszą Mszę święta w kościele Parafialnym. 

     Rok 1986. 26 stycznia, w Gorzowie Wielkopolskim odbywa się pogrzeb tragicznie zmarłego dawnego Ordynariusza Administracji Gorzowskiej Bp Wilhelma Pluty. W tymże roku w parafii rozwija się Duszpasterstwo Akademickie, grupy Oazowe, Kościół Domowy (Oaza Rodzin), grupy ministrantów i lektorów. Trwają także prace związane z instalacją nagłośnieniową i elektryczną, oraz odnowieniem kościoła na zewnątrz. Od 31.05 do 1.06.1986 Bp Kazimierz" Majdański wizytuje parafię spotykając się z poszczególnymi grupami parafian. Następują kolejne zmiany w składzie duszpasterzy w miejsce ks. E. Urbańskiego przychodzi 1.07.1986 ks. Tadeusz Szponar. 

utworzono : 2014-01-21
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej

ul. Ułańska 10, 71-750 SZCZECIN
tel: (+4891) 45 35 144
Konto Parafialne: PKO BP I oddz. Szczecin 85 1020 4795 0000 9602 0082 7733

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne